27 - 04 - 2017

Suspendare tranzactionare TCCP

Având în vedere Raportul curent primit din partea societătii Turnatoria Centrala Orion S.A., înregistrat la SIBEX S.A. cu nr. 619/27.04.2017, cu privire la decizia nr ecizia nr. 714/26.04.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 4576/105/2010/a9, prin care a fost respins ca nefondat recursul formulat de Turnătoria Centrală Orion S.A., prin Administratorul special dna. Ștefana Vasiliu, împotriva sentinței nr. 652/27.05.2016, pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 4576/105/2010, prin care s-a dispus intrarea în procedura falimentului a debitoarei Turnătoria Centrală Orion S.A., decizia nr. 1043/15.06.2016 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 406/42/2016 prin care s-a dispus suspendarea executării sentinței nr. 652/27.05.2016 a Tribunalului Prahova până la soluționarea căii de atac a recursului încetându-și astfel efectele, societatea fiind în faliment,

În baza art. 10 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 7 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., Cartea II, se suspendă de la tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. acțiunile societății Turnatoria Centrala Orion S.A., simbol TCCP, începând cu data de 27 aprilie 2017, ora 14.25

Departament Tranzactii si Supraveghere Piete