15 - 06 - 2017

Suspendare tranzactionare DEDJIA17I si EUUSR 17I

În baza deciziei nr. 34/25.04.2017 a Consiliului de Administrație al Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., si având în vedere decizia Directorului general adjunct nr. 44 din data de 14.06.2017,

Începând cu data de 15.06.2017, se suspendă de la tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX S.A. contractele futures DEDJIA17I si EUUSR17I.

Instrumentele financiare derivate menționate vor rămâne suspendate până la data de 19 Iunie 2017, dată de la care vor fi retrase de la tranzacționare conform deciziei Consiliului de Administrație al Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. din data de 30 Mai 2017.

Departament Tranzacții si Supraveghere Piețe