sigla
invest ideile

Despre noi
Prezentare
Istorie
Organizare si Management
Evenimente
Sibex in presa
Cariere
Proiect de fuziune
Rapoarte
Comunicate Sibex
Adunarile Generale ale Actionarilor
Documentatie
Intrebari Frecvente
Calendar financiar
Evolutia actiunilor SBX
Newsletter


Intrebari frecvente
1
Cum se pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi?

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, forma consolidata, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. SIBEX poate formula un raspuns general pentru întrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii ”www.sibex.ro”, la Sectiunea "Relatia cu Investitorii/ Adunarile Generale ale Actionarilor/ Intrebari frecvente", in format intrebare-raspuns.

Intrebarile actionarilor vor putea fi depuse/ transmise in scris, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii, sau prin mijloace electronice.Intrebari frecvente:
1. Analizand rezultatele finaciare pentru primul trimestru, doresc sa ma lamuriti cu urmatoarele aspecte: 1. care este raportul dintre pierderea programata conform bugetului de venituri si cheltuieli si cea realizata efectiv; 2. pe ce sector au fost facut angajari, trei persoane, si legat de acest aspect de unde provine cresterea substantiala cca 30000 ron a fondului de salarii; 3. care este natura achizitiei de echipamente in suma de cca 10000 ron 4. care este stadiul implementarii platformei XNET?


Intrebare: Care este raportul dintre pierderea programata conform bugetului de venituri si cheltuieli si cea realizata efectiv?
Raspuns: Sumele bugetate la trimestrul I 2014 nu au fost facute publice. Informatii detaliate referitoare la realizarea bugetului de venituri si cheltuieli vor fi oferite in cadrul urmatoarei raportari periodice, respectiv in cadrul raportului Consiliului de Administratie pentru semestrul I, raport ce va fi disponibil la data de 14.08.2014.
Intrebare: Pe ce sector au fost facute angajari, trei persoane, si legat de acest aspect de unde provine cresterea substantiala cca. 30000 ron a fondului de salarii?
Raspuns: La data de 31.03.2013 SIBEX avea 15 salariati si doi conducatori, iar la data de 31.03.2014 avea 16 salariati si doi conducatori. In trimestrul I 2013 doi salariati se aflau in concediu pentru cresterea copilului (remuneratie 0). In situatia financiara pentru trimestrul I 2014 se reflecta remuneratia unui salariat din cadrul departamentului tranzactii si supraveghere piete, intors din concediul pentru cresterea copilului. In vederea implementarii proiectelor aprobate de actionari (CCP, piete noi) au fost cooptati in echipa SIBEX: un salariat cu experienta din cadrul CRC pentru departamentul comunicare si marketing si un salariat cu norma intreaga in cadrul departamentului IT, postul respectiv fiind ocupat anterior de un angajat cu contract de munca cu timp partial.
Intrebare: Care este natura achizitiei de echipamente in suma de cca 10000 ron ?
Raspuns: Au fost achizitionate echipamente necesare implementarii solutiei HELEX, echivalentul a 2200 euro.
Intrebare: Care este stadiul implementarii platformei XNET?
Raspuns: In cadrul etapei de pregatire a solutiei tehnice in vederea implementarii noii infrastructuri de tranzactionare si clearing s-au derulat o serie de activitati:
- s-a configurat accesul celor 12 participanti de pe piata reglementata de instrumente financiare derivate SIBEX la XNET Trader, respectiv prin protocol fix API la OASIS si la solutia de clearing a ATHEXClear pentru testare
- s-a implementat circuitul international de comunicatii SIBEX-ATHEX
- s-au instalat aplicatiile software de tranzactionare si administrare a pietei puse la dispozitie de HELEX, care la momentul actual sunt in etapa de testare de catre personalul specializat al SIBEX
- cooperarea transfrontaliera SIBEX-Hellenic Exchanges Group a implicat si realizarea de sesiuni de instruire a personalului Sibex de catre reprezentantii Helex, care au avut loc in doua etape, intre 19-21 martie, respectiv 26-28 martie 2014
1