sigla
invest ideile

Despre noi
Prezentare
Istorie
Organizare si Management
Evenimente
Sibex in presa
Cariere
Proiect de fuziune
Rapoarte
Comunicate Sibex
Adunarile Generale ale Actionarilor
Documentatie
Intrebari Frecvente
Calendar financiar
Evolutia actiunilor SBX
Newsletter


Organizare si Management

Pentru a va ajuta sa intelegeti activitatea desfasurata de catre SIBEX va prezentam in continuare cateva aspecte legate de modul de organizare a acesteia. In paragrafele urmatoare vom expune cadrul legislativ aplicabil pietei SIBEX precum si structura organizatorica a companiei.

 • SIBEX S.A. s-a infiintat ca persoana juridica de drept privat si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, conform Legii 31/1990, avand ca obiect de activitate "administrarea pietelor financiare" - cod CAEN 6611;
 • SIBEX S.A. este autorizata ca operator de piata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din Romania prin decizia 356/31.01.2006, fiind inscrisa in Registrul CNVM, Sectiunea 11 - Operatori de piata, cu nr. PJR11OPPR/320002;
 • Regulamentele SIBEX S.A. sunt aprobate de catre C.N.V.M/ A.S.F. De asemenea modificarile ulterioare ale regulamentelor au fost aprobate in prealabil de catre CNVM/A.S.F.;
 • Cadrul normativ aplicabil activitatii SIBEX S.A. cuprinde Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Legea 297/2004 privind piata de capital, regulamentele CNVM/ASF si regulamentele proprii ale SIBEX S.A.
 • Capitalul social al SIBEX S.A. este de 33.427.926 RON distribuit in 33.427.926 actiuni cu valoare nominala de 1 RON/actiune;
 • Serviciile post-tranzactionare sunt asigurate de ATHEXClear;
 • Un actionar nu poate detine, direct sau prin persoane implicate sau afiliate, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor societatii.

ORGANIGRAMA SIBEX

Audit Financiar Extern
Adunarea Generala a Actionarilor
Audit Intern
Consiliu de Administratie
Control Intern
Director General
Consilieri Director General
Director General Adjunct
Departament Economic si Administrativ
Departament Juridic si Resurse Umane
Director General Adjunct
Departament Emitenti
Departament Comunicare Marketing
Dep. Tranzactionare si Supraveghere Piete
Departament Dezvoltare si Produse Noi
Departament Administrare Sistem Informatic
Departament Dezvoltare Sistem Informatic
nem

Membrii Consiliului de Administratie:

 • Dl. Galatanu Ovidiu-Dan - Presedinte
 • Dl. Balosan Bogdan - Vicepresedinte
 • Dl. Iakovou Petros
 • Dl. Chis Grigore
 • Dl. Stan Iulian

Conducatori:

 • - Director General
 • Dna. Cristina Munteanu - Director General Adjunct