sigla
invest ideile

ATHEXClear
Legislatie piata de capital
Decizii CNVM/A.S.F. / Sibex
Regulamente SIBEX
Act constitutiv
Guvernanta Corporativa
Regulamente CNVM/ASF
Sanctiuni internationale
SAL-FIN
Termeni si conditii
Cookies
Legislatie piata de capital

Legislatia pietei de capital romāneasca este structurata pe trei nivele, dupa cum urmeaza:

Nivel
primar
Nivel
secundar
Nivel
tertiar

Nivelul primar - legislatia emisa de catre Parlamentul Romaniei - reprezentata de Legea nr. 297/2004, Legea nr. 10/2015 privind piata de capital, si urmatoarele norme juridice care au completat-o si modificat-o pe aceasta:

Nivelul secundar - reglementat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, institutie publica care are atributii in reglementarea si supravegherea pietei de capital din Romania. Acest nivel de reglementare aduce completari primului nivel si stabileste regimul juridic pentru fiecare sub-sector al pietei de capital. Legislatia pietei de capital, la acest nivel, este emisa sub forma de regulamente si instunctiuni, si in anumite situatii, cu caracter temporar, imbraca si forma unor dispuneri de masuri.

Legislatia secundara este impartita pe mai multe sub-sectoare, dupa cum urmeaza:

  • servicii si activitati de investitii - stabileste conditiile in care intermediarii se pot autoriza si pot presta servicii si activitati de investitii;
  • organismele de plasament colectiv/depozitari/societatile de administrare a investitiilor - stabileste conditiile in care societatile de administrare a investitiilor (S.A.I.) si societatile de investitii se pot autoriza precum si modul in care o S.A.I. poate autoriza si administra fonduri de investitii. De asemenea, stabileste conditiile in care o institutie de credit poate dobandi calitatea de depozitar precum si operatiunile pe care un depozitar le poate desfasura;
  • operatori de piata/piete reglementate - stabileste conditiile in care operatorii de piata se pot autoriza si de asemenea conditiile in care acestia pot autoriza, organiza si administra piete reglementate/nereglementate;
  • casa de compensatie/depozitarul central- stabileste conditiile in care o casa de compensatie/depozitar central se poate autoriza si de aemenea conditiile in care aceste entitati pot efectua activitati de depozitare, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare;
  • fondul de compensare- stabileste conditiile in care fondul de compensare s-a infiintat si conditiile in care aceasta institutie garanteaza pana la un anumit plafon investitiile efectuate de catre investitori in anumite situatii;
  • emitentii si operatiunile cu valori mobiliare- stabileste procedura prin care o societate comerciala poate dobandii calitatea de emitent si de asemenea conditiile in care se pot desfasura ofertele publice.

Nivelul tertiar - este nivelul reglementat de catre operatorul de piata, reglementare referitoare la conditiile si posibilitatiile in care un intermediar poate sa efectueze tranzactii cu instrumente financiare prin intermediul pietelor reglementate/nereglementate organizate si administrate de catre respectivul operator de piata. Legislatia pietei de capital, la acest nivel, este emisa sub forma de regulamente si proceduri.

Alte documente