sigla
invest ideile
DEDJIA-17F 20.963      |   EUUSR-17F 1,0939      |   EUUSR-17I 1,1010      |   GBUSR-17F 1,2881      |   DEDJIA-17I 21.163      |   

ATHEXClear
Legislatie piata de capital
Decizii CNVM/A.S.F. / Sibex
Regulamente SIBEX
Act constitutiv
Guvernanta Corporativa
Regulamente CNVM/ASF
Sanctiuni internationale
SAL-FIN
Termeni si conditii
Cookies
Regulamente CNVM
Titlu Descarca
Regulamenul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Regulament 2/2006 - Piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare
Regulament 2/2007 - de modificare a Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare
Regulament 3/2006 - Privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor
Regulament 6/ 2009 - privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.
Regulament 8/2006 - de modificare a Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale
Regulament 10/2006 - pentru modificarea Regulamentului nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor
Regulament 13/2005 - privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale
Regulament 14/2006 - de modificare a Regulamentului nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare
Regulament 32/2006 - privind serviciile de investitii financiare
Alerta pentru investitori - Tranzactii cu valute (FOREX)
Dispunerea de masuri nr. 20/31.10.2012
Regulamentul CNVM nr. 10/2012