sigla
invest ideile

Intermediari
Top Intermediari
[+] Admitere membri
Piata derivate
Piata la vedere
[+] Admitere brokeri
Agenti delegati
[+] Market Maker
ADMITERE MEMBRI - PIATA REGLEMENTATA LA VEDERE SI ATS

Entitatile care pot dobandi calitatea de Participant pe piata reglementata la vedere si/sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrata/administrat de SIBEX, pot fi:

 1. Societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M./A.S.F;
 2. Institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila;
 3. Alte entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre presteze servicii si activitati de investitii de natura celor prevazute la art. 5 din Legea 297/2004, inscrise in Registrul public al A.S.F., si care indeplinesc conditiile de acces pe piata reglementata la vedere si/sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare in conformitate cu prevederile Regulamentului Sibex nr.6 si/ sau Regulamentului Sibex nr. 7.

CONDITII SI DOCUMENTE

Intermediarii care au dreptul de a tranzactiona pe o alta piata reglementata / alt sistem alternativ de tranzactionare administrata/administrat de SIBEX si doresc dobandirea calitatii de Participant pe piata reglementata la vedere si/sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrata/administrat de SIBEX, trebuie sa incheie cu SIBEX un contract de participare la piata reglementata la vedere si/sau sistemul alternativ de tranzactionare administrat de SIBEX si sa transmita urmatoarele documente:

 1. cerere de admitere la tranzactionare; Piata reglementata la vedere | ATS
 2. copie a actului individual/actelor individuale (dupa caz) emise de C.N.V.M./ A.S.F., privind autorizarea si inscrierea in Registrul A.S.F. pentru personalul autorizat de C.N.V.M./ A.S.F. (agenti delegati, agenti pentru servicii de investitii financiare, reprezentanti ai Compartimentului de control intern, etc);
 3. copiile autorizatiilor de agenti pentru servicii de investitii financiare emise de C.N.V.M./A.S.F., sau dupa caz, dovada unei certificari profesionale/autorizatii echivalente emisa de autoritatea competenta din statul membru /nemembru si care le confera acestora dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar pentru persoanele care vor efectua tranzactii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de SIBEX;
 4. copia contractului de compensare - decontare incheiat cu un depozitar central agreat de SIBEX sau copia contractului incheiat cu un agent de decontare, membru al sistemului de compensare decontare si registru agreat de SIBEX
 5. Formularul cu specimene de semnaturi in cazul persoanelor care vor semna corespondenta cu SIBEX;
 6. copie a materialului informativ in care sunt formulate principiile care stau la baza activitatii Participantului, material ce este destinat clientilor, in cazul admiterii pe piata reglementata la vedere;
 7. alte documente pe care SIBEX le considera necesare.

Pentru admiterea in calitate de participant pe piata reglementata la vedere si/sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de SIBEX, o entitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. sa fie inscrisi in Registrul public al A.S.F.;
 2. sa incheie cu SIBEX un contract de participare la piata reglementata la vedere si/sau pe sistemul alternativ de tranzactionare administrata/ administrat de SIBEX, contract care include si clauze privind accesul la sistemul electronic de tranzactionare al SIBEX;
 3. sa dispuna de o dotare tehnica corespunzatoare si de sisteme de comunicatie care indeplineasca cerintele minime stabilite de Consiliul de Administratie al SIBEX pentru conectarea la sistemul electronic de tranzactionare;
 4. sa detina sisteme si programe informatice care asigure evidenta si gestionarea tranzactiilor efectuate pe piata reglementata la vedere si/sau pe sistemul alternativ de tranzactionare administrata/ administrat de SIBEX;
 5. sa aiba angajati cel putin doi agenti pentru servicii de investitii financiare, autorizati in aceasta calitate de catre A.S.F. si inscrisi in Registrul public al A.S.F., sau cel putin doua persoane fizice care se afla in relatii contractuale cu participantul in cauza (de munca sau de alta natura, dupa caz), care detin o certificare echivalenta emisa de autoritatea competenta din statul membru /nemembru si care le confera acestora dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar si care, in acelasi timp, au absolvit cursurile de certificare profesionala organizate de catre SIBEX pentru dobandirea calitatii de brokeri activi pe piata reglementata la vedere si/sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare;
 6. sa nu aiba obligatii restante de natura financiara catre SIBEX;
 7. sa detina calitatea de membru al unui depozitar central agreat de SIBEX ori incheie un contract de compensare-decontare cu un agent de decontare - in cazul societatilor de servicii de investitii si institutiilor de credit;
 8. sa obtina sau sa detina calitatea de membru al unei scheme de compensare a investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursala, cu respectarea prevederilor art. 61 din Regulamentul C.N.V.M. 32/2006 - in cazul sucursalelor Participantilor din state nemembre;
 9. sa obtina sau sa detina calitatea de membru al unei scheme de compensare a investitorilor si notifice datele de identificare ale acesteia si procedurile specifice aplicabile in cazul compensarii investitiilor realizate pe teritoriul Romaniei - in cazul firmelor de investitii din alte state membre si al sucursalelor acestora
 10. sa plateasca tariful de admitere ca Participant prevazut in Lista de tarife si comisioane practicate de SIBEX.

Entitatile (societati de servicii de investitii financiare, institutii de credit, firme de investitii din alte state membre si sucursalele acestora, sucursalele Participantilor din state nemembre) care doresc admiterea in calitate de Participant pe piata reglementata la vedere si/sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrata/administrat de SIBEX S.A. trebuie sa trimita urmatoarele documente:

 1. cerere de admitere la tranzactionare; Piata reglementata la vedere | ATS
 2. copia deciziei de autorizare emisa de C.N.V.M. /A.S.F., Banca Nationala a Romaniei sau de catre autoritatea competenta din statul membru, si atestatul de inscriere in Registrul public al A.S.F., dupa caz;
 3. copiile autorizatiilor de agenti pentru servicii de investitii financiare emise de C.N.V.M./A.S.F., sau dupa caz, dovada unei certificari profesionale/autorizatii echivalente emisa de autoritatea competenta din statul membru /nemembru si care le confera acestora dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar pentru persoanele care vor efectua tranzactii pe piata reglementata la vedere si/sau sistemul alternativ de tranzactionare administrata/administrat de SIBEX S.A.
 4. dovada detinerii dotarii tehnice corespunzatoare si a sistemelor de comunicatie care indeplineasca cerintele minime stabilite de Consiliul de Administratie al SIBEX pentru conectarea la sistemul electronic de tranzactionare insotita, daca este cazul, de o declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al participantului privind detinerea de programe si sisteme informatice care asigure evidenta si gestionarea tranzactiilor care urmeaza a fi efectuate pe piata reglementata la vedere si/sau sistemul alternativ de tranzactionare administrata/administrat de SIBEX S.A.;
 5. Copia contractului de compensare - decontare incheiat cu un depozitar central agreat de SIBEX sau copia contractului incheiat cu un agent de decontare, membru al sistemului de compensare decontare si registru agreat de SIBEX;
 6. formular cu specimene de semnaturi in cazul persoanelor care vor semna corespondenta si vor reprezenta participantul in relatia cu SIBEX;
 7. lista persoanelor fizice sau juridice care activeaza in calitate de agenti delegati, sub responsabilitatea deplina si neconditionata a respectivului Participant;
 8. schema structurii organizatorice privind operatiunile pe piata de capital - in cazul institutiilor de credit;
 9. alte documente pe care SIBEX le considera necesare.