sigla
invest ideile

Intermediari
Top Intermediari
[+] Admitere membri
[+] Admitere brokeri
Agenti delegati
[+] Market Maker
Consideratii generale
Market Maker Futures
Market Maker Spot
Procedura admitere


PROCEDURA ADMITERE

Activitatea Market Makerilor pe piata de instrumente derivate este reglementata de Regulamentul SIBEX nr.4.

ETAPE PROCEDURA ADMITERE - PIATA DERIVATELOR

Pentru dobandirea calitatii de Market Maker este necesara parcurgerea etapelor descrise mai jos.

Participantul transmite catre Sibex (in atentia Conducatorilor Sibex) o cerere in care va specifica instrumentul/ instrumentele si scadentele pentru care doreste sa dobāndeasca calitatea de Market Maker, precum si brokerii activi care vor presta activitatea specifica unui Market Maker
Conducatorii SIBEX verifica indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de Market Maker si in cazul in care acestea sunt indeplinite va solicita Consiliului de Administratie acordarea calitatii de Market Maker pentru respectivul Participant
In termen de maxim 10 zile lucratoare de la acordarea calitatii de Market Maker, Participantul va incheia cu SIBEX o conventie privind desfasurarea activitatii specifice unui Market Maker pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX, conventie care va cuprinde prevederi referitoare la obligatiile pe care participantul le are in calitatea sa de Market Maker si facilitatile de care acesta va beneficia din partea SIBEX ca urmare a calitatii sale de Market Maker. Market Maker-ul trebuie sa asigure fondurile de garantare aferente activitatii sale, iar Sibex va acorda Participantului acces pe contul de Market Maker creat in sistemul de tranzactionare.
In termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea conventiei de la punctul 3, Participantul este obligat sa inceapa activitatea specifica unui Market Maker. Aceasta presupune inclusiv alimentarea marjelor aferente ordinelor care urmeaza a fi introduse in piata.
In situatia in care Participantul doreste sa completeze lista brokerilor activi care efectueaza operatiuni aferente activitatii de Market Making, participantul va solicita in scris Conducatorilor SIBEX aprobarea noului broker
In situatia in care respectivul Participant doreste sa dobandeasca calitatea de Market Maker si pe un alt instrument financiar derivat sau pe o noua scadenta el trebuie sa notifice aceasta intentie Sibex, iar Conducatorii Sibex ii vor acorda aceasta calitate daca indeplineste conditiile solicitate. Dupa acordarea calitatii de Market Maker pe noul instrument financiar derivat sau pe o noua scadenta Sibex si Market Makerul vor semna acte aditionale la Conventiile initiale privind desfasurarea activitatii de Market Making. De asemenea, inainte de inceperea activitatii de Market Making pe noul instrument financiar derivat sau pe o noua scadenta, participantul va transmite ATHEXClear fondul de garantare aferent pentru noul instrument financiar derivat, iar Sibex va acorda accesul brokerilor de pe contul de Market Maker la noul instrument financiar derivat/ noua scadenta.

In situatia in care participantul care detine calitatea de Market Maker pe unul sau mai multe instrumente financiare doreste sa inceteze desfasurarea activitatii specifice unui Market Maker pe unul sau mai multe dintre aceste instrumente financiare derivate sau pe una sau mai multe scadente in cadrul aceluiasi instrument financiar derivat, el trebuie sa notifice acesta intentie Conducatorilor SIBEX. De la data retragerii calitatii de Market Maker inceteaza automat obligatiile acestuia prevazute in Regulamentul nr. 4 si efectele conventiei incheiate cu SIBEX pentru respectivul/ respectivele instrumente financiare derivate si pe respectivele scadente. De asemenea, dupa retragerea calitatii de Market Maker el nu va mai beneficia de facilitatile acordate anterior.

Intermediarii interesati pot deveni Market Makeri pe orice instrument financiar/ scadenta si pe orice perioada de timp.

ETAPE PROCEDURA ADMITERE - PIATA LA VEDERE

Participantul trebuie sa transmita in scris, in atentia directorilor Sibex, o cerere in care va specifica instrumentul/ instrumentele financiare pentru care doreste sa dobandeasca calitatea de Market Maker, precum si brokerii activi care vor presta activitatea specifica unui Market Maker.
Directorii SIBEX verifica indeplinirea conditiilor necesare dobandirii calitatii de Market Maker si va supune aprobarii Consiliului de Administratie al societatii cererea de acordare a calitatii de Market Maker.
Acordarea calitatii de Market Maker unui Participant pe piata la vedere administrata de SIBEX se face pe baza deciziei Consiliului de Administratie al SIBEX sau a directorilor Sibex, dupa caz, conform prevederilor Regulamentelor nr. 6 si 7, in care se va specifica instrumentul/ instrumentele financiare, pe care Participantul va desfasura activitatea de Market Making precum si numele brokerilor activi care vor desfasura efectiv activitatea specifica unui Market Maker.
Departamentul Juridic si Resurse Umane va comunica Participantului in cauza prin fax si posta decizia de acordare a calitatii de Market Maker
SIBEX va face publica pe pagina web proprie lista instrumentelor financiare disponibile pentru activitatea de Market Making, precum si lista Participantilor carora li s-a acordat calitatea de Market Maker cu specificarea instrumentelor financiare pe care acestia detin aceasta calitate

Pentru detalii referitoare la dobandirea calitatii de Market Maker pe pietele administrate de SIBEX va rugam sa contactati reprezentantii societatii: