sigla
invest ideile

Intermediari
Top Intermediari
[+] Admitere membri
Piata derivate
Piata la vedere
[+] Admitere brokeri
Agenti delegati
[+] Market Maker


ADMITERE MEMBRI - PIATA DERIVATE

Cine poate dobandi calitatea de participant pe piata reglementata de instrumente financiare derivate?

Toate entitatile inscrise in Registrul public al A.S.F care indeplinesc conditiile de acces pe aceasta piata in conformitate cu prevederile regulamentelor SIBEX, dupa cum urmeaza:

 • Societati de servicii si activitati de investitii autorizate de C.N.V.M./A.S.F;
 • Institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila.
 • Traderii sau alte entitati de natura celor de mai sus autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii de natura celor prevazute la art. 5 din Legea 297/2004 , inscrise in Registrul public al A.S.F., si care indeplinesc conditiile de acces pe aceasta piata in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3 al SIBEX S.A.

CONDITII ADMITERE

Conditiile de admitere a unui participant pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX sunt detaliate in cadrul Regulamentului nr. 3 al SIBEX S.A. si se refera la urmatoarele

 • sa fie inscrisa in Registrul public al A.S.F.;
 • sa incheie cu SIBEX un contract de participare la piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX, contract care include si clauze privind accesul la sistemul electronic de tranzactionare al SIBEX;
 • sa dispuna de o dotare tehnica corespunzatoare si de sisteme de comunicatie care sa indeplineasca cerintele minime stabilite de Consiliul de Administratie al SIBEX pentru conectarea la sistemul electronic de tranzactionare;
 • sa detina sisteme si programe informatice care sa asigure evidenta si gestionarea tranzactiilor efectuate pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX;
 • sa aiba angajati cel putin doi agenti pentru servicii si activitati de investitii, autorizati in aceasta calitate de catre A.S.F. si inscrisi in Registrul public al A.S.F., sau cel putin doua persoane fizice care se afla in relatii contractuale cu participantul in cauza (de munca sau de alta natura, dupa caz), care detin o certificare echivalenta emisa de autoritatea competenta din statul membru /nemembru care le confera acestora dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar si care, in acelasi timp, au absolvit cursurile de certificare profesionala organizate de catre SIBEX pentru brokeri activi pe piata reglementata de instrumente financiare derivate. Traderii vor trebui sa aiba angajata cel putin o persoana care sa īndeplineasca conditiile de mai sus.
 • sa nu aiba obligatii restante de natura financiara catre SIBEX;
 • sa detina calitatea de membru compensator al contrapartii centrale agreata de SIBEX sau sa incheie un contract de compensare - decontare cu un membru compensator general al contrapartii centrale agreata de SIBEX.

Tarifele datorate SIBEX de catre participant, in stransa legatura cu calitatea acestuia de participant la piata reglementata de instrumente financiare derivate vor fi propuse si avizate de Consiliul de Administratie si aprobate de adunarea generala a actionarilor, si vor fi publicate pe pagina web a societatii www.sibex.ro.

Persoanele mentionate la lit. e) trebuie sa urmeze, daca SIBEX considera ca este necesar si cursuri de recertificare profesionala si sa obtina, daca este cazul, si certificatele profesionale aferente absolvirii respectivelor cursuri.

Cerintele minime pentru conectarea participantilor la sistemul electronic de tranzactionare stabilite de Consiliul de Administratie al SIBEX conform punctului c), vor fi publicate pe pagina web www.sibex.ro.

Entitatea care intentioneaza sa tranzactioneze in calitate de participant pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX S.A. va transmite catre SIBEX S.A. in atentia Directorului General, o cerere de admitere conform modelului prezentat in ANEXA 1 la Regulamentul nr. 3 al SIBEX S.A., precum si cate o cerere de admitere la tranzactionare conform modelului prezentat in ANEXA 2 din Regulamentul nr. 3 al SIBEX S.A, pentru fiecare agent pentru servicii de investitii financiare care va efectua tranzactii pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX S.A.

Cererile mentionate anterior vor fi insotite de urmatoarele documente:

 • copia deciziei de autorizare emise de C.N.V.M. /A.S.F., Banca Nationala a Romāniei sau de catre autoritatea competenta din statul membru, si atestatul de inscriere in Registrul public al A.S.F., dupa caz;
 • copiile autorizatiilor de agenti pentru servicii si activitati de investitii emise de C.N.V.M./A.S.F. , sau dupa caz, dovada unei certificari profesionale/autorizatii echivalente emise de autoritatea competenta din statul membru /nemembru si care le confera acestora dreptul de a presta servicii si activitati de investitii in numele unui intermediar pentru persoanele care vor efectua tranzactii pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX;
 • dovada detinerii dotarii tehnice corespunzatoare si a sistemelor de comunicatie care sa indeplineasca cerintele minime stabilite de Consiliul de Administratie al SIBEX pentru conectarea la sistemul electronic de tranzactionare insotita, daca este cazul, de o declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al participantului privind detinerea de programe si sisteme informatice care sa asigure evidenta si gestionarea tranzactiilor care urmeaza a fi efectuate pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SIBEX;
 • copia contractului de compensare - decontare incheiat cu C.P.C. agreata de SIBEX sau a contractului de compensare decontare incheiat cu un membru compensator general al C.P.C. agreata de SIBEX;
 • lista persoanelor fizice sau juridice care activeaza in calitate de agenti delegati, sub responsabilitatea deplina si neconditionata a respectivului participant.
 • alte documente pe care SIBEX le considera necesare pentru procedura de admitere in calitate de Participant pe piata reglementata de instrumente financiare derivate, administrata de SIBEX.