sigla
invest ideile
EUUSR-17I 1,1018      |   EUUSR-17F 1,0939      |   GBUSR-17F 1,2955      |   DEDJIA-17F 21.040      |   DEDJIA-17I 21.146      |   
Derivate Piata reglementata la vedere Sistem alternativ de tranzactionare
SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE
Piata PreDeschidere Deschidere Tranzactionare Continua PreInchidere Inchidere
Principala 10:20 - 10:25 10:25 10:25 - 17:55 17:55 - 18:00 18:00
Oferte si operatiuni speciale 10:30 - 14:00 N/A N/A N/A 14:00