sigla
invest ideile


RBRD
RBRK
RSIF1
RSIF2
RSIF3
RSIF4
RSIF5
RSNP
RTLV
USRON
EURON
REBS
DEDJIA
RSBX
RBVB
RFPR
OILSC
GOLD
EUUSR
EUCHR
EUGBR
EUJPR
GBUSR
RBIO
RTGN
RELMA
RTEL
USAPL
USGGL
USMCD
USFCB
USVSA
DEADD
DEBAY
DEBMW
DEEON
DEDBK
REL
RSNN
RSNG

Specificatii contracte futures


Denumire Contract USVSA
Simbol tranzactionare

USVSAAAL unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de scadenta, iar L reprezinta litera corespunzatoare lunii de scadenta. Unde Leste codificat astfel:

Luna scadenta Codificare
Ianuarie A
Februarie B
Martie C
Aprilie D
Mai E
Iunie F
Iulie G
August H
Septembrie I
Octombrie J
Noiembrie K
Decembrie L

In cazul evenimentelor corporative care duc la aplicarea procedurii de ajustare a instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de Sibex, simbolul de tranzactionare se modifica dupa urmatoarea formula:

La momentul primei ajustari simbolul de tranzactionare devine USVSAAALX.

In cazul in care pe durata existentei unei serii, intervin mai multe evenimente corporative care determina ajustarea contractului:

La momentul celei de-a doua ajustari simbolul de tranzactionare devine USVSAAALY.

La momentul celei de-a treia ajustari simbolul de tranzactionare devine USVSAAALZ.

Activul suport Actiunile VISA INC (Simbol V)
Cotatia USD/actiune
Pasul de tranzactionare Difera in functie de pretul contractului, astfel:
Interval de tranzactionare Pas de tranzactionare
0,0001 - 0,50,0001
0,5 - 10,0005
1 - 50,001
5 - 100,005
10 - 500,01
Mai mare decat 500,05
Lunile de initiere martie, iunie, septembrie, decembrie
Data scadentei A treia zi de vineri din luna de scadenta. Daca a treia zi de vineri din luna de scadenta nu este zi lucratoare, data scadentei va fi ultima zi lucratoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din luna de scadenta.
Marimea obiectului contractului 10 x Cotatia in dolari pentru 1 actiune VISA Inc.
Marimea obiectului contractului poate fi diferita de 10 pe anumite scadente in situatia in care se aplica ajustarile prevazute in Regulamentul nr.4 privind tranzactionarea pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de Sibex
Prima zi de tranzactionare Pentru fiecare scadenta, prima zi de tranzactionare este cu 6 luni inainte, astfel:
  • pentru scadenta martie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna septembrie a anului precedent.
  • pentru scadenta iunie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna decembrie a anului precedent.
  • pentru scadenta septembrie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna martie din acelasi an.
  • pentru scadenta decembrie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna iunie din acelasi an.
Numarul minim de serii si modalitatea de caracterizare a unei serii

Se vor lista un numar de serii de contracte futures astfel incat sa existe permanent doua scadente disponibile.

Ultima zi de tranzactionare A treia zi de vineri din lunile martie, iunie, septembrie si decembrie. Daca ultima zi de tranzactionare nu este zi lucratoare, ultima zi de tranzactionare va fi ultima zi lucratoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din lunile martie, iunie, septembrie si decembrie.
Modalitatea de determinare a pretului la care se efectueaza marcarea zilnica la piata (pretul zilnic de decontare)

Modalitatea de determinare a pretului zilnic de decontare este stabilita in conformitate cu reglementarile ATHEXClear.

A se vedea in acest sens

Anexa 1

.

Modalitatea de marcare zilnica la piata a pozitiilor deschise

Pozitiile deschise sunt marcate la piata zilnic, prin decontare zilnica in fonduri, prin plata in lei, pe modelul urmator:

Marcarea la piata (Mark to market)

In cazul in care pretul zilnic de decontare al contractului este mai mare decat pretul zilnic de decontare al sedintei de tranzactionare imediat precedente, cumparatorul contractului primeste de la vanzator, si, in consecinta, vanzatorul este obligat sa plateasca catre cumparator „Contravaloarea aferenta decontarii zilnice in fonduri”.

In cazul in care pretul zilnic de decontare al contractului este mai mic decat pretul zilnic de decontare al sedintei de tranzactionare imediat precedente, vanzatorul contractului primeste de la cumparator, si, in consecinta, cumparatorul este obligat sa plateasca catre vanzator „Contravaloarea aferenta decontarii zilnice in fonduri”.

Marcarea la tranzactie (Mark to trade)

In cazul primei zile de tranzactionare sau in orice alt caz in care nu exista un pret zilnic de decontare stabilit pentru sedinta de tranzactionare imediat precedenta, daca pretul zilnic de decontare al contractului este mai mare decat pretul la care s-a/ s-au efectuat tranzactia/tranzactiile pe seria respectiva, cumparatorul contractului primeste de la vanzator, si, in consecinta, vanzatorul este obligat sa plateasca catre cumparator, „Contravaloarea aferenta decontarii zilnice in fonduri”.

In cazul primei zile de tranzactionare sau in orice alt caz in care nu exista un pret zilnic de decontare stabilit pentru sedinta de tranzactionare imediat precedenta, daca pretul zilnic de decontare al contractului este mai mic decat pretul la care s-a/ s-au efectuat tranzactia/tranzactiile pe seria respectiva, vanzatorul contractului primeste de la cumparator, si, in consecinta, cumparatorul este obligat sa plateasca catre vanzator „Contravaloarea aferenta decontarii zilnice in fonduri”

„Contravaloarea aferenta decontarii zilnice in fonduri” se calculeaza pentru fiecare pozitie deschisa, conform urmatoarei formule:
Contravaloarea aferenta decontarii zilnice in fonduri
= (PZDT - PZDT-1) x M
SAU
= (PZDT - PT) x M
Unde:
PZDT: Pretul zilnic de decontare aferent sedintei de tranzactionare
PZDT-1:Pretul zilnic de decontare aferent sedintei de tranzactionare imediat precedente
PT: Pretul la care s-a/ s-au efectuat tranzactia/ tranzactiile pe seria respectiva
M:Multiplicatorul (marimea obiectului contractului)
Modalitatea de determinare a pretului de lichidare la scadenta (pret final de decontare) „Pretul de lichidare la scadenta” a pozitiilor ramase deschise sau „Pretul final de decontare” este egal cu pretul de inchidere al actiunilor VISA INC afisat de piata NYSE in ziua scadentei contractului.
Modalitatea de executare la scadenta a pozitiilor ramase deschise.

Pozitiile ramase deschise la scadenta se lichideaza prin decontare finala in fonduri, respectiv prin plata in lei, pe modelul urmator:

Marcarea la piata (Mark to market)

In cazul in care pretul final de decontare al contractului este mai mare decat pretul zilnic de decontare al sedintei de tranzactionare imediat precedente, cumparatorul contractului primeste de la vanzator, si, in consecinta, vanzatorul este obligat sa plateasca catre cumparator „Contravaloarea aferenta decontarii finale in fonduri”.

In cazul in care pretul final de decontare al contractului este mai mic decat pretul zilnic de decontare al sedintei de tranzactionare imediat precedente, vanzatorul contractului primeste de la cumparator, si, in consecinta, cumparatorul este obligat sa plateasca catre vanzator „Contravaloarea aferenta decontarii finale in fonduri”.

Marcarea la tranzactie (Mark to trade)

In cazul in care nu exista un pret zilnic de decontare stabilit pentru sedinta de tranzactionare imediat precedenta, daca pretul final de decontare al contractului este mai mare decat pretul la care s-a/ s-au efectuat tranzactia/ tranzactiile pe seria respectiva, cumparatorul contractului primeste de la vanzator, si, in consecinta, vanzatorul este obligat sa plateasca catre cumparator, „Contravaloarea aferenta decontarii finale in fonduri”.

In cazul in care nu exista un pret zilnic de decontare stabilit pentru sedinta de tranzactionare imediat precedenta, daca pretul final de decontare al contractului este mai mic decat pretul la care s-a/ s-au efectuat tranzactia/ tranzactiile pe seria respectiva, vanzatorul contractului primeste de la cumparator, si, in consecinta, cumparatorul este obligat sa plateasca catre vanzator „Contravaloarea aferenta decontarii finale in fonduri”

„Contravaloarea aferenta decontarii finale in fonduri” se calculeaza pe fiecare pozitie ramasa deschisa la scadenta, conform urmatoarei formule:

Contravaloarea aferenta decontarii finale in fonduri
= (PFD - PZD) x M
SAU
= (PFD - PT) x M
Unde:

PFD:Pretul final de decontare

PZD:Pretul zilnic de decontare aferent sedintei de tranzactionare imediat precedente

PT:Pretul la care s-a/ s-au efectuat tranzactia/ tranzactiile pe seria respectiva

M: Multiplicatorul (marimea obiectului contractului)

Orarul de tranzactionare De luni pana vineri intre orele 9:30 A.M.-4:00 P.M. (Eastern Time Zone USA)
In ziua de scadenta intre orele 9:30 A.M. - 3:00 P.M. (Eastern Time Zone USA)
Modalitatea de determinare a pretului de lichidare In situatia In care instrumentul financiar derivat este retras de la tranzactionare

In situatia în care instrumentul financiar derivat este retras de la tranzactionare, pretul de lichidare a pozitiilor ramase deschise se calculeaza in baza unui model similar cu cel folosit pentru determinarea Pretului final de decontare, definit la Sectiunea - „Modalitatea de determinare a pretului de lichidare la scadenta”, cu diferenta ca Pretul de lichidare a pozitiilor ramase deschise va fi in acest caz egal cu pretul de inchidere al actiunilor VISA INC afisat de piata NYSE in ziua anterioara retragerii de la tranzactionare a respectivului instrument financiar derivat.

Variatie maxima standard
Variatie maxima extinsa
20%
30%
Nr. certificat inregistrare CNVM: 128/29.08.2013